NECTA
SAMBA

Mogućnost širokog asortimana proizvoda, Samba nudi fleksibilno iskustvo koje može da zadovolji sve ukuse i potrebe koristeći najsavremeniju tehnologiju doziranja. Moderan i savremen, sa svojim urednim i prepoznatljivim dizajnom, izgleda dobro u svakom okruženju.

NECTA
SAMBA

Mogućnost širokog asortimana proizvoda, Samba nudi fleksibilno iskustvo koje može da zadovolji sve ukuse i potrebe koristeći najsavremeniju tehnologiju doziranja. Moderan i savremen, sa svojim urednim i prepoznatljivim dizajnom, izgleda dobro u svakom okruženju.

Dizajn &
Korisnički interfejs

Širok asortiman i fleksibilan raspored proizvoda koji moze da sadrži: grickalice, svežu hranu, limenke i boce. Patentiran sistem za doziranje obezbeđuje sigornu isporuku čak i najosetljivijih predmeta. ETL sistem nudi dodatne pogodnosti u funkcionalnosti, komunikaciji, lakoći i brzini kojom klijent – operater mogu da komuniciraju sa mašinom.

Specifikacije

Verzija SAMBA
Visina 1830 mm
Širina 890 mm
Dužina 860 mm
Težina 280 kg
Napon 230 v
Maksimalna potrošnja 470 W
Frekvencija 50Hz
  • Dubina otvorene vitrine: 1495 mm
  • Konfiguracija: samo grickalice
    / grickalice + limenke + Boce
  • Korisnički interfejs: Numericka selekcija izbora (5 direktnih odabira kao opcija) do 56 selekcija sa oznakama proizvoda
  • Temperatura: Zajedno Grickalice 8° – 12°C / Odvojeno grickalice 8° – 16°C, konzerve i flaše 5° – 8°C
  • Broj usluživanja proizvoda: najviše 7