BIANCHIE LEI
600 SMART

Automat za prodaju toplih napitaka kapaciteta od 600 čaša. Dizajniran za lako zamenu panela dugmadi i prilagođavanje različitim lokacijama

BIANCHIE LEI
600 SMART

Automat za prodaju toplih napitaka kapaciteta od 600 čaša. Dizajniran za lako zamenu panela dugmadi i prilagođavanje različitim lokacijama

Dizajn &
Korisnički interfejs

Ojačani ormarići sa anti-vandal šarkama, i izgledom vrata sa progamabilnim kodom. Prekidač napajanja koji garantuje potpunu stabilnost trenutne doze proizvoda i potpunu električnu bezbednost. Elektronika sa više protokola. Kompatibilan sa telemetrijom.

Specifikacije

Verzija BIANCHIE LEI 600 SMART
Visina 1830 mm
Širina 620 mm
Dužina 735 mm
Težina 155 kg
Napon 230 v
Maksimalna potrošnja 2.25kW
Frekvencija 50Hz
  • Komplet za uvođenje kovanice otporan na vandale
  • Proizvodni kapacitet: Kafa u zrnu * 3.50 kg Kafa bez kofeina 1.40 kg Ječam 1.50 kg Mleko 2,20 kg, Pavlaka 4.00 kg, Čokolada 4.80 kg Čaj od limuna 5.20 kg Čaj 2.40 kg Supa 3.80 kg Šećer 5.20 kg Mešači 600 kom. Čaše 600 kom. Velike čaše 400 pcs.
  • Korisnički interfejs: Direktna selekcija ploča sa 13 tipki od kojih je 10 direktan odabir, 1 predizbor i 2 tipke za doziranje šećera
  • Senzor čaše za smanjenje potrošnje plastičnih čaša i isporuku napitka u čašu. Sporo padajuća vrata za ispuštanje proizvoda.Kompatibilan sa papirnim čašama i drvenim mešačima.
  • Režim za uštedu energije kako bi se smanjila potrošnjaenergije kada je mašina u pripravnosti.
  • U skladu sa standardom pristupa za osobe sa invaliditetom.